Tự xây dựng nhà ở có phải nộp thuế?

CHẤT LƯỢNG TỐI ĐA - GIÁ CẢ HỢP LÝ.
Tự xây dựng nhà ở có phải nộp thuế?
Ngày đăng: 05/05/2023 11:27 AM

  Xây dựng) - Gia đình ông Kiều Đình Tường (Hà Tĩnh) tự mua vật liệu và tự xây dựng nhà ở, vậy gia đình ông có phải nộp thuế xây dựng không?

  Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến như sau:

  Tại Khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về người nộp thuế như sau:

  "1. Người nộp thuế bao gồm:

  a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

  b) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước;

  c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế".

  Tại Điều 4 Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về người nộp thuế như sau:

  "Điều 4. Người nộp thuế

  Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu)".

  Tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định về đối tượng nộp thuế như sau:

  "Điều 2. Đối tượng nộp thuế

  1. Đối tượng nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam".

  Tại Điều 6 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Quy định cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh như sau:

  "... 2. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh bao gồm:

  a) Cá nhân kinh doanh lưu động;

  b) Cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân;

  c) Cá nhân chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam ".vn";

  d) Cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai".

  Căn cứ các quy định trên, trường hợp gia đình ông Kiều Đình Tường tự mua vật liệu và tự xây dựng nhà thì không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNCN.

  Trường hợp cơ quan Thuế phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường kiểm tra, xác minh những người thợ có tham gia xây dựng không phải là người nhà trong gia đình ông thì gia đình ông có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc cá nhân thầu xây dựng kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

  Ngọc Linh

  Zalo
  facebook
  Hotline
  0568 818 868