THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA AN KHANG THỊNH

CHẤT LƯỢNG TỐI ĐA - GIÁ CẢ HỢP LÝ.
THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA AN KHANG THỊNH
Ngày đăng: 05/05/2023 03:28 PM

  Thi Công Xây Dựng Công Trình

  Thi công xây dựng công trình là gì?

  Hình ảnh một công trình đang được thi công

  Căn cứ  vào Điều 3 Luật Xây dựng 2014, thi công xây dựng công trình là hoạt động bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

  Sau khi tìm hiểu khái niệm thi công xây dựng công trình là gì, bạn sẽ cần tìm hiểu điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình nếu muốn tổ chức kinh doanh loại hình này.

  Đủ năng lực thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng

  Việc tổ chức dịch vụ thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với hạng năng lực như sau: 

  Hạng I:

  • Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận. Thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học; 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

  • Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận. Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với tất cả các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.

  • Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

  • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình

  • Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên; hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

  Muốn kinh doanh dịch vụ thi công công trình xây dựng phải đáp ứng khá nhiều điều kiện

  Hạng II:

  • Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận. Thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học; 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề.

  • Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận. Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.

  • Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 

  • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình.

  • Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên; hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

  Hạng III:

  • Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận.

  • Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận. Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Hoặc cùng loại với công trình đã tham gia thi công xây dựng.

  • Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.

  • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình.

  Phạm vi hoạt động

  • Hạng I: Được thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại

  • Hạng II: Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại

  • Hạng III: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại. 

  Đầy đủ thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình

  Các thiết bị phải phù hợp đảm bảo an toàn và chất lượng xây dựng công trình. 

  Đơn vị kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình cần đáp ứng đầy đủ điều kiện về trang thiết bị thực hiện thi công xây dựng công trình. Đồng thời phải các thiết bị này phù hợp đảm bảo an toàn và chất lượng xây dựng công trình. Đây cũng là một trong những điều kiện để kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình.

  *** Căn cứ pháp lý ***

  • Luật Xây dựng 2014

  • Nghị định 100/2018/NĐ-CP

  • Nghị định 59/2015/NĐ-CP

  Bài viết trên đây là nội dung Kiến Trúc An Khang Thịnh chia sẻ về khái niệm thi công xây dựng công trình và điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công công trình. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc có thể nắm được những thông tin cần thiết về lĩnh vực này cũng như chuẩn bị đầy đủ các bước để tiến hành dịch vụ thi công xây dựng công trình trong tương lai

  Zalo
  facebook
  Hotline
  0568 818 868